Voorwoord

Voor u ligt het digitale jaarmagazine 2020 van de Nationale ombudsman, dat tegelijkertijd verschijnt met het jaarverslag over 2020. In dit magazine geven we u een beeld van ons werk als Nationale ombudsman, Kinderombuds­man en Veteranenombudsman. We nemen onder andere een kijkje in de keuken bij het Ombudsplein (de plek waar bij ons klachten binnenkomen). Daarnaast laten we zien hoe wij grote onderzoeken aanpakken en verkennen we samen met professionals de relatie tussen burger en overheid. Ook besteden we aandacht aan professionele klachtbehandeling en hoe we met online community de Raadbaak professionals ondersteunen bij het verder helpen van burgers. Veel leesplezier.

Jaarverslag 2020: De burger verdient beter

Dit magazine verschijnt tegelijkertijd met het gezamenlijke jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020. In ons jaarverslag met de titel 'De burger verdient beter' benadrukken we dat het herstellen van vertrouwen tussen overheid en burgers begint bij een overheid die haar werk goed doet. Burgers verwachten een behoorlijke behandeling van de overheid. Een overheid die eerlijk, simpel en begripvol is. Dat moet veel beter. En het kán ook veel beter.

Lees ons jaarverslag

De cover van het gezamenlijk jaarverslag van de Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman

Colofon

Dit magazine is een uitgave van de Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Telefoon (070) 356 35 63, nationaleombudsman.nl


Powered by H5mag, gepubliceerd op 11 mei 2021.